آدرس و تلفن تماس شرکتهای تجاری ، بازرگانی

چهارشنبه 23 خرداد 1397 دسته بندی نشده
کد / نام مرکز :
37958  /   

بازرگانی صادق زاده

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
ستارخان غرب و شمال غرب تهران منطقه 2   /  

مجتمع تجاری گلها ( فاز 2 )/مرکز خرید پاساژ گلها   -

کد / نام مرکز :
15737  /   

تره بار حافظ NN

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15736  /   

بازرگانی حسین بهشتی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15735  /   

بازرگانی برادران گیلاسی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15730  /   

نیلوفر مهستان

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15729  /   

مهتاب شرق

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15728  /   

گیما(صادرات مواد غذایی)

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15727  /   

فروشگاه جهانگرد

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15726  /   

طلوع نوین مواد غذایی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15725  /   

شرکت ورد

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15724  /   

شرکت شیمی اندیشان

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15723  /   

شرکت شارپ کاران

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15722  /   

شرکت دوکا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15721  /   

شرکت تجاری آوای سینا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15720  /   

شرکت بازرگانی وحید

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15719  /   

شرکت بازرگانی هژیرپیک

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
بازارچه طرخانی-15خرداد مرکز تهران منطقه 12   
کد / نام مرکز :
15718  /   

شرکت بازرگانی توسعه ندای آذربایجان

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15717  /   

شرکت بازرگانی ایلیا مهرآرا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15716  /   

شرکت آرزوی سیمرغ بلورین

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15714  /   

تهیه غذایی فارسی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15713  /   

بازرگانی نوین

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15712  /   

بازرگانی موثق

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15711  /   

بازرگانی مصلحی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15219  /   

شرکت مهندسی آریا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15218  /   

شرکت مهام به سرویس

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
سه راه جمهوری-چهارراه ولیعصر مرکز تهران منطقه 11  /  

پاساژ علاالدین - علاءالدین - بازار بورس موبایل و نوت بوک   -

کد / نام مرکز :
15217  /   

شرکت فراز پرداز

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15216  /   

شرکت دزدگیر اتومبیل چیتا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
15215  /   

شرکت ایمن خودرو آسیا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
6694  /  

بوش پارت - نمایندگی شرکت دیزل الکتریک

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
6673  /   

شرکت بازرگانی بلبرینگ های کاربردی دقیق

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
6672  /   

شرکت ایتک

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
6671  /   

پرشیا بلبرینگ

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
سهروردی جنوبی-سلیمان خاطر مرکز و شرق تهران منطقه 7   /   ----
طقه 12   /   ----
کد / نام مرکز :
2767  /   

کره ایرانی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2766  /   

فرش مطهری

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2765  /   

فرش فروشی صادقی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2764  /   

فش علی میر ی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2763  /   

فرش شیرزادی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2762  /   

صاردات فرش آخوندی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2761  /   

صادرات فرش

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2760  /   

شرکت فرش متحد الماس

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2759  /   

شرکت فرش تهران

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2758  /   

شرکت بازرگنی مقتصد

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
بازار بزرگ مرکز تهران منطقه 12   /   ----
کد / نام مرکز :
2757  /   

دفتر محمد باقر صلح جو

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2756  /   

دفتر صادرات مفیدی (فرش نائین )

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2755  /   

بازرگانی فرش صالحی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2754  /   

بازرگانی فرش رهنما

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2223  /   

شرکت مشاورین صنعتی و بازرگانی پرس گام

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2222  /   

شرکت کوه زر

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2221  /   

شرکت طراحی و تولیدی و بازرگانی رف رف

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2220  /  

شرکت توسعه تجاری بین المللی فارا - پارس

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2219  /   

شرکت بی جی تی BGT

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2218  /   

سازمان عمران کرمان

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2217  /   

رهنمایان امین

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2216  /   

تاپ صنعت

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2215  /   

بازرگانی تبرمناف

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2214  /  

شرکت تولیدی مگاموتور (موتور - گیربکس - اکسل سایپا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2213  /   

شرکت بازرگانی فجرانه آوران

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2212  /   

نمایشگاه آقای حسینی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
افسریه-قصر فیروزه جنوب شرق تهران منطقه 15   /
کد / نام مرکز :
2202  /   

شرکت فرزان گستر شرق

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2201  /   

شرکت فرآیندمشاوره بهینه

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2200  /   

شرکت عزام اکسپرس

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2199  /   

شرکت ریوا تدبیر (RTC سهامی خاص )

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2198  /   

شرکت جی.اس.ای

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2197  /   

شرکت بین المللی ایران و اروپا ( تجاری )

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2196  /   

شرکت بازرگانی حاجی احمدی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
ظفر -میر داماد-ولیعصر شمال و شرق تهران منطقه 3   /  

مجتمع /مرکز/پاساژ کامپیوتر پایتخت - بازار بورس کامپیوتر   -

2184  /   

نگین پک

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2183  /   

میرزایی

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2181  /   

مصباح صنعت آسیا

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2180  /   

مروارید شمار مهر

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
2179  /   

مروارید جاده ابریشم

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :
پاتریس - شهرآرا غرب و شمال غرب تهران منطقه 2   / 
کد / نام مرکز :
182  /   

شرکت tpg

زمینه فعالیت :

شرکت های بازرگانی واردات و صا ...

محله / پاساژ :


برچسب ها

google+

linkedin